CASELLA OFİS MOBİLYALARI LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİCasella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ. tarafından www.casellaofis.com (bundan sonra sadece “Web Sitesi” olarak anılacaktır) web sitesinde, “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesinde yer alan İşbu “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK-metinde bundan sonra bu kısaltma kullanılacaktır) uyarınca Veri Sorumlusu olarak Aydınlatma Yükümlülüğü doğrultusunda, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizden biri olan kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak ve sizleri bilgilendirmek adına hazırlanmıştır.

2010 yılında 5982 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik ile Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesine fıkra eklenmesi suretiyle kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 20. maddesinin yüklediği ödev uyarınca KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin tutulması, saklanması, işlenme ve üçüncü kişilerle paylaşılma koşulları ile uygulanacak ilkeler KVKK ve ikincil mevzuat hükümlerinde detaylıca düzenlenmiştir. 

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., KVKK ve ikincil mevzuat hükümleri uyarınca işbu Genel Aydınlatma Metninde güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

I. KİŞİSEL VERİ

KVKK düzenlemesine göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgah/teslimat adresi, telefon numarası gibi bilgiler olup, kişiyi belli ya da belirlenebilir kılabilecek her türlü bilgi olması nedeniyle ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde yasal mevzuatımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Bu çerçevede siz müşterilerimizin aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileri KVKK hükümleri çerçevesinde ve II nolu başlıkta belirtilen işleme amaçları uyarınca işlenmektedir.

VERİ TÜRÜ

KİŞİSEL VERİ

KİMLİK VERİSİ

AD, SOYAD, TC KİMLİK NUMARASI

İLETİŞİM VERİSİ

ADRES, E-MAİL, TELEFON NUMARASI, IP ADRESİ

FİNANSAL VERİ

BANKA HESAP BİLGİSİ, FATURA BİLGİSİ

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİ

KAMERA KAYDI VE SES KAYDI

WEB SİTESİ KULLANIM VERİLERİ

SİTE İÇİ HAREKETLERİ, KONUM BİLGİSİ, IP BİLGİSİ

DİĞER

ÜRÜN YORUMU

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla, internet sitesi, mağazalar, müşteri destek hattı üzerinden elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme faaliyetini ifade etmektedir.

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verileriniz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve başta Anayasa olmak üzere 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz sebebi ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, açık rıza, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği ilgili mevzuatında belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.

Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;

a) Müşteri memnuniyetine yönelik şirketin çalışma stratejilerine uygun planlamaların yapılması ve/veya icra edilmesi,

b) Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve bu sürece yönelik ar-ge faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 

c) Şirket faaliyetlerine yönelik ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

d) Satış sonrası ihtiyaç halinde destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,

e) Müşteri taleplerinin ve/veya doğabilecek şikâyetlerinin takibi,

f) Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

g) Şirket faaliyetlerinin, şirket kurallarına ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gereken operasyonel faaliyetlerin planlanması, icrası ve güvenliğinin temini,

h) Kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekliliklerin yerine getirilmesi,

i)  Yasal zorunluluklar çerçevesinde, istem halinde yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi,

j) Kampanya, indirim, promosyon ve müşteriye özel teklif oluşturulması gibi pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ile tanıtım faaliyetleri yürütülmesi 

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ. web sitesine erişim sağlandığında sitede ana sayfaya gelecek olan yeşil telefon görselinin üzerine tıklanması halinde, “Size nasıl yardımcı olabiliriz? Sorularınız için WhatsApp destek hattımıza bağlanabilirsiniz.” biçimindeki mesaj kutusunda Anadolu ve Avrupa Yakası için ayrı destek butonlarına tıklanması halinde siz değerli ziyaretçilerimiz veya üyelerimizin bizlerle iletişime geçebilmek için WhatsApp web uygulaması üzerinden kendi özgür iradeniz ile bize mesaj yollamanız halinde, WhatsApp Server’ları yurt dışında bulunduğu için iletişim bilgilerinize ilişkin kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına tarafınızca açık rıza verilmesi talep edilecektir. Eğer bu işleme açık rıza vermez iseniz, aynı iletişim hizmetini web sitemiz üzerinde bulunan “canlı sohbet” uygulaması ve 0850 308 1229 numarası üzerinden ve verileriniz yurt dışına aktarılmadan da edinebilirsiniz. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, sizlerle iletişim kurma, sizleri reklam ve kampanyalardan haberdar etme ile sınırlı olarak, kanun ve ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak ve belirtilen amaçlarla bağlantılı olacak süre kadar işlenmektedir.

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ. web sitesine online sistem üzerinden üyelik bilgilerinin doldurularak, ilgili kısımda yer alan “Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metnini Okudum, Kabul Ediyorum” kutucuğunu özgür iradesi ile işaretlemesi ve bu sürecin ardından üyelik işleminin gerçekleştirilmesi halinde; üye olan ilgili kişinin (kişisel verisi işlenen kişinin) mesafeli satış sözleşmesi, tüketici sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerin kurulması ve ifası ile ilgili olan kişisel verileri Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ. tarafından işlenmektedir (işlenme, Kanun’da tarif edildiği gibi kaydetme, saklama ve depolamayı da içermektedir.)

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. (Bu ilkeler KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelerdir).

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

d. İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

e. İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

IV. VERİ GÜVENLİĞİ

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmaları oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü hukuki, idari ve teknik tedbiri alacağını; verilerin kendi bünyesi içerisinde ve/veya başka bir gerçek kişi ve/veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve/veya yaptıracağını, ayrıca her türlü hukuki, idari ve teknik tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde, veri ihlalini derhal (Kurul kararı doğrultusunda belirlenen en geç 72 saat içinde) kişisel veri sahibine yazılı olarak ve idari otorite olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na sistem üzerinden bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

V. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

A) YURTİÇİNDE VERİ AKTARILMASI

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtiçinde bulunan 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.

Açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye aktarılması ancak KVKK’nın 20. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen istisna hükümleri çerçevesinde; Kanun’a uygun bir şekilde ve amaçla bağlantılı olarak yetkili kişi ve makamlara aktarılabilir. Bu haller;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

B) YURTDIŞINA VERİ AKTARILMASI

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtdışında bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda belirtilmiş olan yurtiçindeki aktarım şartları ve bunlara ek olarak kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması, 

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması kaydıyla Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın yurt dışına aktarabilir. 

Hangi ülkelerin “yeterli korumaya sahip olan ülkeler” kategorisinde kabul edildiği, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir. Güvenli ülkelerin Kurul tarafından ilan edilmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulundan izin alınmasına gerek olmaksızın ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yazılı olarak korumayı taahhüt etmelerine gerek bulunmaksızın kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir.

VI. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI (KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN GERÇEK KİŞİ)

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ.,’ye başvurma hakkına sahip olup; KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde, aşağıdaki haklara haizdir. Bu haklar bilginize sunulmak üzere;

a. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

olarak sıralanmıştır. 

VII. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ. tarafından işlenen veya işlendiğini öğrendiği kişisel verilerin işlenmesinden doğan haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ.,’ye başvurma hakkı bulunmaktadır.

İlgili kişi, yapmış olduğu başvuruları, sitede yer alan bilgi istem formunun doldurulması yolu ile yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup/noter kanalı ile veya e-mail yoluyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., iletme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.

Yukarıda ilgili kişinin hakları başlıklı VI. kısımda belirtilen hakların kullanılabilmesi için, 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ.’ye yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e) Talep konusu.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi, Masko mobilya kenti 8a blok casella ofis mobilyaları 34490, 34490 İstanbul adresine gönderilebileceği gibi masko@casella.com.tr mail adresine de iletilebilir.

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağını kabul ve taahhüt etmektedir. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda ilgili kişiden ilgili Tebliğin 8. Maddesi uyarınca 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, veri sorumlusu tarafından kayıt ortamının maliyeti oranında bir ücret talep edilebilecektir.

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ., veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda veri sorumlusu talebe ilişkin cevabını, kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu talebin gereğini yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde (30 gün) başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Başvurunun Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ.’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

IIX. GÜNCELLEME PERİYODU

Casella Ofis Mobilyaları LTD. ŞTİ.’nin ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni’nde her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler güncelleme tarihi itibariyle yayımlanacaktır.